Kontakt

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
Podružnica Donji Miholjac

Trg A. Starčevića 25.
HR – 31 540 Donji Miholjac

_________________________________________

dr. Ariana Okštajner - predsjednik

E-mail: udruga.hull@gmail.com

Mob: 098 620 1606
Mob: 098 169 2311 

HULL Info

Hrvatska udruga leukemija i limfomi Podružnica Donji Miholjac
Dom zdravlja D.Miholjac
Trg A. Starčevića
31 540 Donji Miholjac
predsjednica dr. med. Ljubica Toth
Mob: 099 620 1606
IBAN HR35 2500 0091 1021 4068 7
udruga.hull@gmail.com

Sponzori

Dom zdravlja Donji Miholjac
Osječko-baranjska županija
Grad Donji Miholjac
Općina Magadenovac
Općina Marijanci
Općina Viljevo
Tvrtka Fornix
PZ Matijević D. Miholjac

Sponzori

Ko-per d.o.o. D. Miholjac
Hypo banka
Slavonska banka
Zagreb osiguranje d.d.
Radio D. Miholjac
Ljekarna Kovačević
Ljekarna Marušić